• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
TRẠM DỪNG ĐỖ XE XUÂN LỘC
Nội dung

Chủ đầu tư : CTY TNHH TÍN NGHĨA

Hạng mục : HỆ THỐNG ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC

Địa điểm : XÃ XUÂN HÒA, H.XUÂN LỘC, T.ĐỒNG NAI

Quy mô dự án: TỔNG DT SÀN: 23.580 m2

Năm thực hiện : 2010