• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
NHÀ XƯỞNG LONG FA VIỆT NAM
Nội dung

Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH LONG FA VIỆT NAM

Hạng mục : XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

Địa điểm : KCN MINH HƯNG III, H.CHƠN THÀNH, T.BÌNH PHƯỚC

Quy mô công trình : NHÀ XƯỞNG 8.000M2

Năm thực hiện : 2014