• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
NHÀ Ở KẾT HỢP VĂN PHÒNG
Nội dung

Hạng mục: Tổng thầu
Địa Điểm: 900-902-904 CMT8, Phường 05, Q. Tân Bình,Tp. HCM
Quy mô:1 trệt, 5 tầng lầu