CHỦ ĐẦU TƯ:

CTY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG MỘC AN CHÂU

ĐỊA CHỈ:

Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

QUY MÔ TỔNG THỂ:

169.142,2 m2

VAI TRÒ:

Hệ thống điện + Xây dựng

NĂM THỰC HIỆN:

2021

NHÀ MÁY TÁI CHẾ XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI CÔNG SUẤT 500 TẤN/NGÀY

HÌNH ẢNH TỔNG QUÁT DỰ ÁN