• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY CTY TNHH GIÀY KIM XUONG
Nội dung

Chủ Đầu Tư: CTY TNHH GIÀY KIM XUONG 

Hạng mục: XÂY DỰNG HỒ PCCC, HỒ XLNT VÀ PHÒNG BƠM

Địa điểm: KCN ĐẠI ĐĂNG, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Quy mô công trình : HỒ NƯỚC PCCC 6.150 M3, HỒ XLNT: 1.200M3 - TỔNG DT SÀN:  2.794 m2

Năm thực hiện :  2016