• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH CHENG LOONG BÌNH DƯƠNG PAPER
Nội dung

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH CHENG LOONG BÌNH DƯƠNG PAPER

Hạng mục: XÂY DỰNG HỒ PCCC VÀ NHÀ BƠM

Địa điểm: KCN ACENDAS, XÃ AN TÂY, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Quy mô công trình : HỒ NƯỚC SẠCH 15.000 M3 - TỔNG DT SÀN:  3.600 m2

Năm thực hiện :  2017