• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
MT EASTMARK CITY
Nội dung

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ ĐIỀN PHÚC THÀNH

Hạng mục: TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN

Địa điểm: TRƯỜNG LƯU, PHƯỜNG LONG TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM

Quy mô công trình: 03 BLOCK, 01 TẦNG HẦM, 16-22 TẦNG LẦU - TỔNG DT: 112.879 m2

Năm thực hiện: 2023-2024