• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
MC DONALD'S BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ
Nội dung

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY

Hạng mục: CUNG CẤP VÀ LẮP HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN

Địa điểm:  02 CÔNG XÃ PARIS, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, Q.1 

Quy mô công trình : 02 TẦNG

Năm thực hiện :  2015