CHỦ ĐẦU TƯ:

CTY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ ĐIỀN PHÚC THÀNH

ĐỊA CHỈ:

Trường Lưu, Phường Long Trường, TP.Thủ Đức, TP.HCM

QUY MÔ TỔNG THỂ:

03 Block, 1 tầng hầm, 16-22 tầng lầu.- Tổng DT: 112.879 m2.

VAI TRÒ:

Tổng thầu cơ điện

NĂM THỰC HIỆN:

2023

KHU NHÀ Ở PHƯỜNG LONG TRƯỜNG (MT EASTMARK CITY)

HÌNH ẢNH TỔNG QUÁT DỰ ÁN