• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
KHU LIÊN HIỆP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐA PHƯỚC
Nội dung

Chủ đầu tư : CTY TNHH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VIỆT NAM

Hạng mục : HỆ THỐNG ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC, PCCC, TTLL

Địa điểm : XÃ ĐA PHƯỚC, H.BÌNH CHÁNH, TP.HCM

Quy mô dự án: TỔNG DT SÀN: 8.120 m2

Năm thực hiện : 2010