• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
CTY TNHH NHỰA PLUSLINE VIỆT NAM
Nội dung

CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH NHỰA PLUSLINE VIỆT NAM

HẠNG MỤC: XÂY DỰNG NHÀ VĂN PHÒNG-HỒ PCCC

ĐỊA ĐIỂM: LÔ 9A, ĐƯỜNG SỐ 15, KCN TÂN ĐỨC, XÃ HỰU THẠNH, H.ĐỨC HÒA, T.LONG AN

QUY MÔ: NHÀ VĂN PHÒNG 4 TẦNG

NĂM THỰC HIỆN: 2018