• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
CTY TNHH NHỰA MING PAK
Nội dung

Chủ đầu tư : CTY TNHH NHỰA MING PAK

Hạng mục : HỆ THỐNG ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Địa điểm : LÔ MC-1, KCN ĐỨC HÒA 1, LONG AN

Quy mô dự án: TỔNG DT SÀN: 6.745m2

Năm thực hiện : 2008