• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
CTY TNHH FREEVIEW INDUSTRIAL VIỆT NAM
Nội dung

Chủ đầu tư :  CTY TNHH FREEVIEW INDUSTRIAL VIỆT NAM

Hạng mục : XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG 06, 35, NHÀ  KHO, NHÀ RÁC, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

Địa điểm : KCN TÂN HƯƠNG, H. CHÂU THÀNH, T.TIỀN GIANG

Quy mô: TỔNG DT SÀN: 11.275 m2

Năm thực hiện : 2010 - 2011