• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
" TRÍ TRUNG " - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Chi tiết dự án
CÔNG TY TNHH RK RESOURCES
Nội dung

Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH RK RESOURCES

Hạng mục : XÂY DỰNG KHO CHỮ Z, NHÀ NGHỈ GIỮA CA, TRẠM ĐIỆN VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ.

Địa điểm :  THỊ TRẤN LAI UYÊN, HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Quy mô công trình : 10.010 m2

Năm thực hiện : 2023