TIN TỨC

23 - 11
02
02 - 11 - 23

Ms. Giang Lê

TRÍ TRUNG đã hoàn thành dự án Văn phòng làm việc Charming đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ trong suốt quá trình thi công, khẳng định được năng lực đảm nhiệm tốt các hạng mục thi công M&E tại dự án của một nhà thầu uy tín. Tôi đánh giá cao sự nổ lực, nhiệt huyết và tính chuyên nghiệp của tập thể BCH dự án.

Sự thành công này một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa An Gia Trung và TRÍ TRUNG trong tương lai.
Ông Lê Minh Trung – Chủ tịch HĐQT An Gia Trung